Organisatie.

LogoBij de organisatie van GeldZorg staat de hulpvrager centraal; alles is gericht op het begeleiden van mensen.

Het bestuur is hierin faciliterend. Zij vergadert iedere maand, de coördinatoren zijn welkom op deze vergaderingen. Zij organiseert twee keer per jaar een ontmoetingsavond voor alle vrijwilligers en nodigt daarvoor instanties uit, zoals maatschappelijk werk, Wonen Centraal, deurwaarders, die ons inzicht kunnen geven in zaken als hoe om te gaan met mensen, hoe te handelen bij huurachterstanden en incasso zaken. In overleg met de gemeente Alphen aan den Rijn organiseert zij bijeenkomsten om de maatjes en coördinatoren op de hoogte te houden van relevante wetsveranderingen. Zij organiseert cursussen om GeldZorgMaatjes op te leiden. Verder onderhoudt zij contacten met instellingen binnen de Alphense sociale kaart, zodat deze bekend zijn met het werk van GeldZorg en zodat mede daardoor het contact met hen en onze maatjes en coördinatoren goed verloopt. Twee bestuursleden hebben veldwerk in portefeuille en zorgen voor goede communicatie tussen maatjes, coördinatoren en bestuur.

De coördinatoren begeleiden de maatjes. Zij vergaderen eens per maand, hierbij zijn twee bestuursleden aanwezig. Zo ontstaan voorstellen en besluiten op organische wijze.
De coördinatoren matchen casussen aan de maatjes. Zij houden een digitaal overzicht van het veldwerk bij. Zij zijn vraagbaak voor de maatjes van hun groep, deze groep bestaat uit 10 – 15 maatjes. Drie keer per jaar leiden zij een intervisieavond, ze bespreken dan (anoniem) casuïstiek, waarbij ook aandacht wordt besteed aan wat dit met de maatjes doet. Eén van de bestuursleden met veldwerk in portefeuille is hierbij aanwezig. Eén keer per jaar hebben zij een persoonlijk voortgangsgesprek met de maatjes van hun groep.
De coördinatoren zijn dus een zeer belangrijke schakel in het veldwerk.
Maar uiteindelijk gaat het om de hulpvragers. Zij worden begeleid door de maatjes. Hier vindt dus het wezenlijke van ons werk plaats. De maatjes hebben de cursus gevolgd en werken in koppels van twee. Dit borgt voortgang in de begeleiding, wanneer één van de maatjes bijvoorbeeld ziek is en ook kunnen zij met elkaar sparren. Elk kwartaal wordt een rapportage over de voortgang van een casus naar de coördinator gestuurd.
We blijven graag een organisatie met korte communicatielijnen, een gemeenschap die onderling de waarden praktiseert die zij ook uitdraagt: respect voor elkaar en geen veroordeling. Mede hierdoor willen we niet verder groeien dan 75 maatjes, 5 coördinatoren en 7 bestuursleden. We verwachten dat we dan kunnen blijven werken als een organisme waarbinnen we elkaar kennen en zo voorkomen dat er een instituut ontstaat met formaliteiten.

OrganogramIn dit organogram is onze organisatievorm gevisualiseerd.