GeldZorgMaatje worden?Meld je aan

LogoWanneer je maatje wilt worden volgt er eerst een kennismakingsgesprek met een coördinator en een bestuurslid. Wanneer deze kennismaking klikt, dan volg je eerst een cursus van zes avonden.
Op avond 1 wordt de gang van zaken binnen GeldZorg uitgelegd: het matchen van casussen aan maatjes, formaliteiten zoals verslaglegging, declaratie onkosten, afspraken tussen maatjes en hulpvragers, waar komen onze hulpaanvragen vandaan, welke plaats neemt GeldZorg in op de sociale kaart van Alphen, maar uiteraard wordt ook tijd genomen voor onderlinge kennismaking. Deze avond wordt verzorgd door vrijwilligers van onze stichting .
Op de avonden 2 t/m 5 wordt uitgelegd hoe de schuldhulpverlening binnen de gemeente Alphen aan den Rijn is georganiseerd. Ook de begrippen budgetbeheer, minnelijke schikking, wsnp – traject en de verschillende vormen van bewindvoering met alle in- en outs worden doorgenomen. Casuïstiek wordt behandeld in groepsopdrachten. Deze avonden worden verzorgd door professionals van de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente Alphen aan den Rijn.
Op avond 6 wordt ingegaan op hoe men omgaat met een hulpvrager. Communicatie en van adviseren naar motiveren zijn hierbij de trefwoorden. Deze avond wordt verzorgd door professionals van maatschappelijk werk.


Hoeveel tijd kost het wanneer je maatje bent?

Dit is niet exact te zeggen, maar je hebt wel veel in eigen hand. In overleg met de coördinator bepaal je hoeveel hulpvragers je gaat begeleiden. In ons veldwerk is dit heel variabel. Er zijn vrijwilligers met een drukke baan die het begeleiden van één maatje voldoende vinden. Er zijn ook maatjes die bv. drie hulpvragers begeleiden. Verder kan gezegd worden dat de begeleiding in het begin meer tijd kost, dit kan één keer per week een uur zijn. Wanneer er meer duidelijkheid is over de hulpvraag en het proces op gang is gekomen, dan kan de frequentie van de huisbezoeken afnemen.