Cursus Geldzorg november 2021.

Intussen is de voorjaars cursus 2021 beëindigd. Een enthousiaste groep is begin dit jaar aan de slag gegaan. De stichting heeft nu weer zo’n 60 maatjes, zodat aanmelding en hulpvraag mooi met elkaar in evenwicht zijn.
De cursus bestond uit zes onlinebijeenkomsten die werden verzorgd door de stichting in samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn. De cursisten maakten kennis met het Alphense stroommodel vanaf aanmelding bij schuldhulpverlening, de minnelijke schikking, de wet schuldsanering natuurlijke personen (wsnp) en budgetteren. Onderdeel van de cursus was ook communicatie: hoe ga je met een hulpvrager om zonder veroordeling, hoe kun je motiveren, enzovoort.
Omdat deze cursus enkele maanden werd uitgesteld, wordt overwogen in het najaar nog een cursus te organiseren.