Hoofdpagina

LogoKan ik deze maand nog rondkomen?

Ik krijg meer rekeningen dan ik kan betalen.
Hoe moet het nu verder?
Ik heb een achterstand bij het betalen van mijn huur en/of andere rekeningen.
Hoe krijg ik mijn financiële administratie (weer) op orde?
Sinds 2011 bestaat in Alphen aan den Rijn de Stichting GeldZorg, ontstaan uit een initiatief van het Diaconaal Platform Alphen. Deze stichting koppelt maatjes aan mensen die hulp nodig hebben bij bovengenoemde problemen.
Het maatje begeleidt en ondersteunt deze mensen en verricht ook aanvullend werk op dat van de professionele schuldhulpverlening en heeft goede contacten met de gemeente Alphen aan den Rijn.
Als u vragen heeft of u wilt aanmelden voor begeleiding door een maatje: Klik hier.
Als u zich wilt aanmelden als maatje, klik hier.
De stichting is een zogenaamde ANBI- stichting. Meer gegevens inclusief de bestuurssamenstelling vindt u hier.
Voor de begeleiding van maatjes heeft de stichting diverse gegevens van de hulpvragers nodig. Hoe de stichting met deze gegevens omgaat leest u in de privacyverklaring en in de gedragscode die de maatjes hebben ondertekend.