Hoofdpagina

LogoKan ik deze maand nog rondkomen?

Ik krijg meer rekeningen dan ik kan betalen.
Hoe moet het nu verder?
Ik heb een achterstand bij het betalen van mijn huur en/of andere rekeningen.
Hoe krijg ik mijn financiële administratie (weer) op orde?
Sinds 2011 bestaat in Alphen aan den Rijn de Stichting GeldZorg, ontstaan uit een initiatief van het Diaconaal Platform Alphen. Deze stichting koppelt maatjes aan mensen die hulp nodig hebben bij bovengenoemde problemen.
Het maatje begeleidt en ondersteunt deze mensen en verricht ook aanvullend werk op dat van de professionele schuldhulpverlening en heeft goede contacten met de gemeente Alphen aan den Rijn.
Als u vragen heeft of u wilt aanmelden voor begeleiding door een maatje: Klik hier.
Als u zich wilt aanmelden als maatje, klik hier.
De stichting is een zogenaamde ANBI- stichting. Meer gegevens inclusief de bestuurssamenstelling vindt u hier.
Voor de begeleiding van maatjes heeft de stichting diverse gegevens van de hulpvragers nodig. Hoe de stichting met deze gegevens omgaat leest u in de privacyverklaring en in de gedragscode die de maatjes hebben ondertekend.

 

Cursus GeldZorg 2023

Voordat zij aan de slag kunnen als geldzorgmaatje volgen kandidaten eerst een cursus van in totaal zes avonden. De start in 2023 is gepland op maandag 23 oktober en eindigt op maandag 27 november met het uitreiken van het certificaat van deelname. Aan de orde komen o.m. de communicatie met hulpvragers, ondersteuning zonder (voor)oordelen, motivering, gemeentelijke voorzieningen enz. De stichting organiseert deze cursus zelf, deels in samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn voor wat betreft het schuldhulptraject dat de gemeente uitvoert. Het aantal deelnemers voor dit jaar is beperkt tot 12 personen.

Ontvangst cheque van Stichting Kringloop

Ontvangst cheque van Stichting KringloopOp 18 april, heeft Stichting GeldZorg tijdens het maandelijks coördinatoren overleg van de Stichting Kringloop een cheque van maar liefst €900,- ontvangen. Geweldig! Een beloning voor het werk in het veld en in het bijzonder van alle maatjes en coördinatoren!
Wij zijn door het personeel van de Stichting Kringloop uitgekozen als doel dat voor 2022 in aanmerking is gekomen voor een eenmalige financiële bijdrage.
Iedereen kent de kringloop van de herbruikbare spullen die, doordat de inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn ze aan hen schenken, een nieuwe kans krijgen via één van de kringloopwinkels. Maar Stichting Kringloop Alphen is meer dan alleen die winkels, want ze steunen ook het milieu door het geven van voorlichting om zo mensen bewust te maken van de milieuproblematiek.

Jaarverslag 2022

Het Bestuur heeft het Jaarverslag 2022 van de Stichting vastgesteld. U treft het aan bij de sectie Documenten (zie het menu links).

Geldzorgmaatje + taalondersteuner = financiële hulp voor de statushouders.

Sinds kort is het mede dankzij subsidie van het Oranjefonds mogelijk dat statushouders bij financiële problemen door de geldmaatjes van de Stichting Geldzorg geholpen worden mét ondersteuning van een taalondersteuner die Tigrinja (Eritrea) of Arabisch spreekt.

Statushouders komen vaak ongewild ook in de problemen. Veelal doordat ze totaal onbekend zijn met alle regelingen en termen maar ook door taalproblemen. Hulp door een geldmaatje is ook lastig vanwege de taalbarrière.

Er zijn nu een aantal taalondersteuners, die voor de Eritrese (Tigrinja) en Arabisch sprekende Alphenaren ingezet kunnen worden bij de gesprekken. Op deze manier is deze vorm van soms noodzakelijke ondersteuning ook voor hen beschikbaar.