Hoofdpagina

LogoKan ik deze maand nog rondkomen?

Ik krijg meer rekeningen dan ik kan betalen.
Hoe moet het nu verder?
Ik heb een achterstand bij het betalen van mijn huur en/of andere rekeningen.
Hoe krijg ik mijn financiële administratie (weer) op orde?

Sinds 2011 bestaat in Alphen aan den Rijn de Stichting Geldzorg, ontstaan uit een initiatief van het Diaconaal Platform Alphen. Deze stichting koppelt maatjes aan mensen die hulp nodig hebben bij bovengenoemde problemen.
Het maatje begeleidt en ondersteunt deze mensen en verricht ook aanvullend werk op dat van de professionele schuldhulpverlening en heeft goede contacten met de burgerlijke gemeente van Alphen aan den Rijn.
De stichting is een zogenaamde ANBI- stichting. Meer gegevens inclusief de bestuurssamenstelling vindt u hier.

Nieuwe cursus GeldZorgMaatje

Nieuwe maatjes nr 2Weer 11 aspirant maatjes hebben zich opgegeven voor de najaarscursus om te worden opgeleid tot GeldZorgMaatje. Opvallend is dat zij zich spontaan aanmelden. Ze hebben het gehoord van een kennis of ze zijn zelf op zoek gegaan via het internet wat er zoal aan vrijwilligerswerk wordt gedaan in Alphen aan den Rijn en kwamen zo bij de stichting GeldZorg terecht. Met elk van hen is vanuit het bestuur een kennismakingsgesprek geweest waar we elkaar konden bevragen. Het ziet er weer goed uit: 11 zeer gemotiveerde mensen! De cursus bestaat uit zes avonden en worden verzorgd door de stichting zelf. Maar ook zijn we blij dat de gemeente Alphen ons faciliteert door een groot deel van de cursus te geven. Enthousiaste medewerkers van Schuldhulpverlening leggen uit hoe de gang van zaken is wanneer een hulpvrager bij hen komt. Aan de orde komen: Het Alphense stroommodel, minnelijke schikking, de wet schuldsanering natuurlijke personen (wsnp), budgetteren en ook worden de deelnemers ingeleid in gesprekstechnieken bij de omgang met hulpvragers. De cursus start op 11 oktober 2017. Er zijn nog enkele plaatsen vrij……